Coloriasto

Coloriasto on vanhojen väriaiheisten tekstien (ja kuvien) verkkoarkisto. Sivuston tarkoituksena on tuoda vanhoja väritekstejä kaikkien ulottuville. Tämä sivusto on vielä kokeiluvaiheessaan; tarkoitus on tulevaisuudessa saada kaikki tiedot omaan tietokantaansa.
Kirjat | Lehdet | Listat, ilmoitukset ja mainokset | Julkaisematon materiaali | Lahjoitetut artikkelit / kirjoitukset | Linkit ||
reseptihakemisto (omalla sivullaan) | värjäyskasvien hakemisto (omalla sivullaan)

Uutiset, tiedotteet, palstat, pakinat, mielipidekirjoitukset

Uutiset ja tiedotukset (+ lyhyet jutut)

Kysymyspalstat + lyhyet neuvot ja ohjeet

Kuvat

 

Coloriaston tiedostot sijaitsevat bloggerissa; coloriasto.blogspot.com -sivulta voi tarkistaa uusimmat lisäykset sekä etsiä tiedostoja hakusanojen avulla.

Coloriasto etsii vanhoja väriin liittyviä julkaisuvapaita tekstejä: lehtileikkeitä, artikkeleita, kirjoja - ja ennenkaikkea vanhoja ihmisten omia väreihin (värjäys/maalaus) liittyviä muistiinpanoja! Myös vanhaa kuvamateriaalia otetaan vastaan. Tiedustelut: paivi.hintsanen (at) coloria.net.

Coloriaston tavoitteena on mm. julkaista tärkeimmät suomalaiset vanhat värjäyskirjat. Tällä hetkellä ongelmana on lähinnä lupien saaminen. Lue miten voit auttaa!

HUOM! Monet Coloriassa julkaistuista vanhoista ohjeista sisältävät myrkyllisiä aineita tai ovat muulla tavoin haitallisia. Ohjeita ei ole tarkoitettu toteutettavaksi!

NOTE! Coloriasto is an archive website about colour related stuff. The main language of the site is Finnish. The recipies & such may contain poisonous and hazardous materials and are not intended to be realized. The material is collected for those who are interested about the history of colours and dyes.

Kirjat (julkaisuajan mukaan järjestetty)

Förtekning, af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland, III (1742)

Carl Linnæus (Carl von Linné). Linnés uppsatser i Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1768.

Underrättelse om Färge-Stofters Planteningar I Finland Af Saflor, Krapp och Vau

Grundad På flere Åhrs Rin och Försök, Som, Wid de Publique Oeconomiske Planteringarne i Åbo blifwit anstälde Af Oeconomie-Directeuren och PROFESSOREN Pehr Adrian Gadd. Åbo, Tryckt hos Directeuren och Kongl Boktryckaren i Stor Förstendömet Finland, Jacob Merckell, Åhr 1760.

Underrättelse Om Färge-Stoften Veides Plantering och Ans I Finland

Stundad På flere Åhrs Rön och Försök. Som Wid de Publique Oeconomiske Planteringarne i Åbo blifwit anstäldte / af Oeconomie-Directeuren och Professoren Pehr Adrian Gadd. Åbo, Tryckt hos Directeuren och Kongl. Boktryckaren i Stor Förstendömet Finland, Jacob Merckell, Åhr, 1760.

Hielpreda I Hushållningen För unga Fruentimmer; Författad af C. Warg, Samt Tilökt med en Färgbok och et Bihang.

Nionde Uplagan; Å nyo öfwersedd, förbättrad och tillökt. Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio. Trykt i Kongl. Tryckeriet, Tukholma 1790.
1700-luvulla eläneen ruotsalaisnaisen, Cajsa Wargin julkaiseman keittokirjan lopussa julkaistiin myös erillinen värjäyskirja, joka on julkaistu Coloriastossa neljässä osassa:
Första boken.
Andra boken.
Tilläggning. Färgning på Ylle med Orseille.
Lyhyt luettelo kirjassa käsitellyistä väriaineista
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Thomas Packer: The Dyer's Guide

Being a Compendium of the Art of Dyeing Linen, Cotton, Silk, Wool, Muslin, Dresses, Furniture, &c. &c. With The Method of Scouring Wool, Bleaching Cotton, &c. And Directions for Ungumming Silk, And For Whitening And Sulphuring Silk And Wool. And Also An Introductory Epitome of The Leading Facts in Chemistry, As Connected With The Art of Dyeing. Sherwood, Gilbert, And Piper, Lontoo 1830.
Artikkelien sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Moniaita osoituksia, kuinka willaa, pumpulia, silkkiä ja liinaa wärjätään eli painetaan.

Th. Weiss’eltä. OULUSSA, 1854. Karlssonin Kirjapainossa. Joh. Bergdahlin kustannuksella.

Koti-Maalari. Muutamia neuwoja maamiehille kaikenlaisista sekä öljy- että wesi- ja maito-maalauksista ja lakeeraamisista

Toimittanut A. Manninen. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden-Seuran kirjapainossa, 1856. P. Tikkasen kustannuksella.

Anwisning att med god winst tillwerka Harts, Kimrök, Tjära, Terpentin- och Hartsolja.

Helsingfors, G. W. Edlunds förlag. Imprimatur. C. R. Lindberg. Åbo, S(?). W. Wilén & Co:s boktryckeri, 1864.

The Analogy of Sound and Colour

Gosport: Printed by E. Groves, 31, High Street. By John Denis Macdonald, M.D., F. R. S., Staff-surgeon, R.N. London: Longmans, Green, Reader, and Dyer. Gosport: Groves, High Street 1869.

K. A. Rabe: Kotiwärjäri. Neuwoja Uusimmilla tawoilla painamaan Willaista, Pumpulia ja Silkkiä; Walkaisemisesta ja pesusta ynnä Wäriaineiden tuntomerkit

O. W. Edlund, Helsinki 1876
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit muutamiin alaotsikoihin

Todenperäinen Wäri-Kirja.

Ohjeita ja neuwoja kotiwärjyyn. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1888.

Prof. Dr. Wilhelm Massot: Sammlung Göschen Textil-Industrie III - Wäscherei, Bleichrei, Färberei un ihre Hilfsstoffe
Einleitung & Erster Teil
Zweiter Teil

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 27 Figuren. Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. 1911
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit muutamiin alaotsikoihin

Lyijyvalkoinen - valmistus, ominaisuudet, käyttö

Julkaisija: Lyijyvalko-propaganda. Oy. Suomen Ilmoituskeskus, Helsinki 1932

Värjäysohjeita.

Suomalainen Kirjapaino Osakeyhtiö, Hämeenlinna 1938.

Hulda Kontturi: Luonnonväreillä värjäämisestä

Toinen laajennettu painos. Pellervo-seura. Yhteiskirjapaino osakeyhtiö. Helsinki 1945.
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Yksittäisiä lukuja tai kappaleita kirjoista

Osia teoksesta John Gerarde: The Herball or Generall Historie of Plantes. John Norton, Lontoo 1597.
Of base Broome, or greening Weede. Chap. 16.
Of Italian Rocket. Chap. 24.
Of Buckthorne, or laxatiue Ram. Chap. 27.
Of the Scarlet Oke. Chap. 30.
Of the Gall tree. Chap. 34.
Of Tornesole. Chap.49.
Of Whortes, or Whortle berries. Chap 69.
Of Turbith of Antioch. Chap. 89.
Of Coriars Sumach. Chap. 105.
Of Red Sumach. Chap. 106.
Of Woade. Chap. 126.
Of Diers weede. Chap. 129.
Of Gum Lack and his rotten tree. Chap. 142.
Of Alkanet or wilde Buglosse. Chap. 271.
Of Madder. Chap. 444.

Osia teoksesta: Carolus Clusius, Rariorum plantarum historiae Plantin-Moretus, Antwerp 1601.
Draco.
Ilex coccicera.
Uva Ursi.
Genista tinctoria.

Luku: A DISCOURSE OF THE COLOURS OF PLANTS Read before the Royal Society, May 3. 1677. The Anatomy of Plants With An Idea Of A Philosophical History of Plants, And several other Lectures Read before the Royal Society. By Nehemjah Grew M. D. Printed by W. Rawlins, for the Author, 1682.

Osia teoksesta: Hendrik van Reede tot Drakestein: Hortus Indicus Malabaricus / Horti malabarici pars prima, de varii generis arboribus et fructibus siliquosis. Johannis van Someren, et Joannis van Dyck, Amsterdam 1686.
Ameri (Indigofera)
Colinil (Anil)

Osia teoksesta Hans Sloane: VOYAGE To the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers AND JAMAICA, WITH The Natural History OF THE Herbs and Trees, Four-footed Beasts, Fishes, Birds, Insects, Reptiles, &c. Lontoo 1707

Osia teoksesta Philip Miller: Gardeners Dictionary. 8. painos, Lontoo 1768
Alku + Anacardium
Cæsalpina.
Carthamus
Croton
Frangula
Genista
Hæmatoxylon
Indigofera
Isatis
Lawsonia
Light
Palma Draco
Phytolacca
Rainbow
Reseda
Rhamnus
Rubia (kuvitettu)
Sanguinaria
Tan, or Tanners Bark
Variegated

Väriä koskevat maininnat kirjasta Russia: or, A Compleat Historical Account of All the Nations Which Compose That Empire. London, Printed for J. Nichols: T. Cadell, in the Strand; H. Payne, Pall-Mall; and N. Conant, Fleet-Street. 1780

C. A. F. Hochheimer: Allmän Hushålls- och Konstbok Eller Samling af utwalda föreskrifter Til Hushållares, Handtwerkares, Konstnärers och Konstälskares tjenst. (Toinen osa; käännös alunperin saksankielisestä kirjasta.) Nils Magnus Lindh, Örebro 1807.
» Suorat linkit kirjan ohjeisiin

M. Fortia: Travels in Sweden; kappaleita tekstistä; kirjasta Pinkerton, John: A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world Longman, Hurst, Rees, and Orme, Paternoster-Row; and Cadell and Davies, in the Strand; Lontoo, 1809

M. Lamarck: Encyclopédie Méthodique. Botanique I (A-B). Chez H, AGASSE, Imprimeur-Libraire, Pariisi 1810; ensimmäisen osan väreihin liittyviä sanoja.

Reflections and Resolutions Proper For the Gentlemen of Ireland, As to their Conduct for the Service of their Country... Resolution XIX: We resolve to do all we can to introduce all new improvements in husbandry into Ireland, which are likely to be of real profit and advantage, and especially the culture of Hops, Madder, Weld, Wood, Saffron, Liquorice, Clover and other Grass Seeds. Dublin, Printed by R. Reilly, For George Ewing, at the Angel and Bible in Damestreet, Bookseller. 1738, Reprinted, 1816.

William Salisbury: The Botanist's Companion, Vol. II. Lontoo 1816.; Värjäystä ja värjäyskasveja koskevia otteita teoksesta, luvuista SECT. V Miscellaneous Articles.; SECTION X Culinary Plants not in Cultivation.; SECTION XI Observations on Plants useful for Dyeing

Lukuja teoksesta: John Beckmann: A History of Inventions and Discoveries, Lontoo 1817 (käännetty saksankielestä)
Gold Varnish.
Argol.
Sympathetic ink.
Coloured Glass. Artificial Rubies.
Sealing-Wax.
Verdigris.
Saffron.
Alum.
Stamped paper.

Osia teoksesta: Årsberättelser om vetenskapernas framsteg, Afgifve af Kongl. Vetenskaps-Academiens Embetsmän. J. P. Lindes Enks, Tukholma 1822.
I Physik och oorganisk Chemi (Ljusets polarisation; Magnetisk kraft i det violetta ljusen; Sammansättningen af jernhaltiga blåsyrade salter; Svafvelhaltig blåsyra, Svafvelbundet i cyanogén), osa luvusta, kappaleesta Chemie och Physik
Mineralogisk Chemie och Mineralogie (Lazulith; Färgad regn), osa luvusta, kappaleesta Chemie och Physik
Acotyledones. FUNGI. (yleistä; Algae lichenosae eller Lichenes), osa luvusta, kappaleesta Botanik

Osia teoksesta: A Description And History of Vegetable Substances, used in The Arts, and in Domestic Economy. The Library of Entertaining Knowledge. William Clowes, Lontoo 1830.
The Oak. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter I.
Birch. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow / Birch and Alder (Betula).
Alder. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow / Birch and Alder (Betula).
Maple. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow.
Willow Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow.
Walnut Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter VI. Walnut, Mulberry, Mahogany.
Mulberry Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter VI. Walnut, Mulberry, Mahogany.
Duties on Timber Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees.

A Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; containing A Clear Exposition of Their Principles and Practice. Baldwin and Cradock, Lontoo 1837. Väriä koskevia osia teoksesta.
Artikkelien sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Osa teoksesta Jag. Berzelius: Årsberättelse om framstegen i fysik och kemi. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckar, Tukholma 1835.
Osa kappaleesta Växtkemi (Flera växtfärger äro endast högre oxidationsgrader, som kunna reduceras; Färgämnet i rhabarbarroten rhein; Gult färgämne i boletus hirsutus; Gula färgen i parmelia parietina; Rödfärg i samma lafart; Pectin. Beredning deraf)

Osia teoksesta G. E. Pasch: Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckar, Tukholma 1835.
Pappers-tillverkning.
Färgning och tygs tryckning. (Bourget's förbättrade orseilleberedning; Bouhot's sätt att färga skarlakansrödt med lac-dye; Von Kurrers sätt att färga med anchusa tinctoria)
Färger till målning. (Robiquet's sätt att bereda artificiel ultramarin; Vau-gult af Colard of Ferser)
Fernissor. (Dakin's sätt att upplösa berasten och kopal; Fernissa af kautchuksolja)
Porslin och Faience. (Svart färg på porslin, af Iridium)

Osia teoksesta The Penny Cyclopædia of The Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Volume XI. Fuego, Tierra Del - Haddingtonshire. London: Charles Knight and Co., 22, Ludgate Street. MDCCCXXXVIII. 1838.
Fustic.
Gallic acid
Gallinsecta
Galls.
Glass.

Luku Dyeing kirjasta The London Encyclopædia, or Universal Dictionary of Science, Art, Literature, And Practical Mechanics, Comprising A Popular View of The Present State of Knowledge. (Vol. VII) Lontoo, 1839.
Part I. The Theory of Dyeing.
Part II. The Practise of Dyeing. (alku)
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Black.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Gray.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Blue.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Red.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Scarlet.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Crimson.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Yellow.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Brown.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Compound Colors.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Violet Color, &c.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Orange.

Kappale teoksesta Clinton G. Gilroy: The Art of Weaving, by Hand and by Power, With an Introductory Account of its Rise and Progress in Ancient and Modern Times for the Use of Manufacturers and Others. George D. Baldwin, New York, 1844.
SECTION FIFTH. Figured Weaving: Design and Colouring. [...] Harmonious Colouring.

Lukuja teoksesta Andrew Ure: A Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; containing A Clear Exposition of Their Principles and Practice. sekä Recent improvements in Arts, Manufactures, and Mines: Being A supplement to his Dictionary D Appleton & company, New York / George S. Appleton, Philadelphia, 1847.
» Suorat linkit kirjan lukuihin

Kirjoitus-lekkeistä tahi koneista. Tekstinpätkä kirjasta Akiander, M. Kirjoittamisen alku-oppi. J. C. Frenckell, Helsinki 1851.

Sorgo and Imphee, the Chinese and African Sugar Canes. A Treatise Upon Their origin... New York: A. O. Moore, Agricultural Book Publisher, (Late O. M. Saxton & Co.) 1857.

Kappale teoksesta Charles David Badham: A Treatise of The Esculent Funguses of England, containing an account on their classical history, uses, characters, development, structure, nutritious properties, modes of cooking and preserving, etc. Lovell Reeve & Co., Lontoo 1863
Uses.

L. Lundelöf: Om den fysiska astronomins nyaste framsteg. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens Förhandlingar IX. 1866-1867. J Simelli arfvingars boktryckeri, Helsinki 1867.
F. von Becker: Om blå mjölk och dess giftiga egenskaper. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens Förhandlingar X. 1868-1869. J Simelli arfvingars boktryckeri, Helsinki 1869.
F. von Becker: Om ljuset, dess källor och egenskaper. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens Förhandlingar XII. 1869-1870. J Simelli arfvingars boktryckeri, Helsinki 1870.

Ohjeita teoksesta Kuusisataa Talouden hoitannossa käytettäwä, kunnollista sekä koeteltua keinoa kaikille säädyille, eli Todellinen mukawuuden, menestyksen, terweyden, työn ja kulunkien säästämisen Neuwonantaja. G. W. Wilénin ja Kumpp. kirjapaino, Turku 1877.
» Suorat linkit kirjan ohjeisiin

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of All Countries, Reduced to the British Standard. By P. L. Simmonds. A New Edition, Revised and Enlarged. London: George Routledge and Sons, the Broadway, Ludgate; New York: 416, Broome Street. 1872. Väriä koskevia osia teoksesta.
A B C D E, F, G H, I, J K, L M, N O, P, Q R, S T U, V, W X,Y,Z

Osia teoksesta: Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetrenen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte. Band I. Verlag von Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus 1887.
Juglans regia L.
Rhamnus Frangula L.
Mallotus philippinensis.
Rhamnus cathartica L.
Cetraria islandica Acharius.
Potentilla Tormentilla.

Luku Chandler: Dyeing, kirjasta Encyclopedia Americana. New York; Chicago, The Americana Co. 1903

Om växternas färger. Album - A Candidatis Pharmaciæ, Consociatis Editum, MCMX. Helsingissä 1910 / Helsingfors 1910, Aktiebolaget Handelstryckeriet

Richard Bergh: Matemaattisesti miellyttävä (katkelma tekstistä: Kauneudesta.) Julkaistu: Vivutar. Viktor Taipale, Mikkeli 1912.

Minor Products of Philippine Forests (osia: Ink, Tannins) Ed. William H. Brown, Ph. D., Volume III, Department of Agriculture and Natural Resources, Bureau of Forestry, Bulletin No. 22, Manila, Bureau of Printing, 1921

Kansatieteellisiä muistiinpanoja Ilomantsin itäkylistä. Luku: Värjäys (painanda.) Forssan Kirjapaino Oy, 1939. / Alkukesästä 1927 järjestettiin kansatieteellis-kielitieteellinen tutkimusretki Ilomantsin itäkyliin, joista varsinaisina majailupaikkoina olivat Kuolismaa ja Liusvaara.

Salo, Aino: Lemin naisten käsityöt. Luku V: Värjäys Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 186. osa. Kansantieteellisiä kuvauksia I. Helsinki 1930.

Lyydiläisiä tekstejä II: 352. Lepänkuorilla värjääminen. Virtaranta, P. 1963. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 130: Lyydiläisiä tekstejä II.

Proosa, katkelmat

Tutkimukset, esseet

Lehdissä ilmestyneet moniosaiset jutut

Scientific American -lehdessä ilmestynyt sarja The Art of Dyeing

Wiborg -lehdessä ilmestynyt sarja Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

Manufacturer and builder -lehdessä ilmestynyt sarja Paints Made of Copper

Manufacturer and builder -lehdessä ilmestynyt sarja Paints Made of Lead

Viralliset dokumentit

Sanastot ja sanakirjat

Kasvikon oppisanoja. Elias Lönnrot. Luku: Kasvien väreistä. Aikakauslehdessä: Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1858. Adertonde årgången. Utgifven på Finska Litteratur-Sällskapets förlag. Helsingfors, 1859. Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri.

Wirolais-Suomalainen Sanakirja. Satukokoukseen: Eestirahwa Ennemuisteled jutud. (Värisanat) Toimittanut Torsten S. Aminoff. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 46 Osa. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1869.

Knight's American Mechanical Dictionary, 1876

Förslag till benämning af hästens färger och tecken. Allan Höijer. Finsk veterinär tidskrift 1898. Ansvarig redaktör: O. V. Löfman. Viborg, N. A. Zilliacus' Tryckeri, 1898.

Julkaisematon materiaali

Hilja mummin sinikantinen vihko
Vihko on käsinkirjoitettu muistiinpanovihko vuodelta 1912, todennäköisimmin kirjoitettu jollakin kurssilla.

Outi Sipilä: Sienillä värjääminen
Opinnäytetyö, Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitos, Kevätlukukausi 1983, Outi Sipilä

Lahjoitetut artikkelit / kirjoitukset

Arno Forsius

Raimo Hieta

Listat, ilmoitukset ja mainokset

(Viralliset) hinnastot ja taksat ja muut tilastot ja listat

Katalogit, esitteet, tuoteohjeet yms.

Värikartat

Tuotepakkaukset, kääreet ja paperit

Mainokset

Linkit muualle verkkoon

Vanhat dokumentit

HUOM! Näiden linkkien takana on useita muun kielisiä väri/värjäyslähteitä, jotka otetaan mielellään Coloriastoon vastaan suomennettuna. Myös tietosanakirjojen yksittäiset väriin liittyvät aiheet tai vanhojen oppaiden yksittäiset värjäysohjeet kelpaavat.

Project Runeberg sisältää skannattuna vanhaa pohjoismaista (myös jonkin verran suomalaista) kirjallisuutta laidasta laitaan. Mm. vanhoja tietosanakirjoja: Nordisk familjebok: 1800-talsutgåvan (1882) s. 605-616 (Färgning). Hae haluttua aihetta kirjoittamalla hakusana, myös suomeksi löytyy jotainkin materiaalia.

Digitala böcker / Carl Linnæus (Carl von Linné) -sivulla on luettavissa useita Linnén kirjoja, niiden joukossa Förtekning, af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland (1742)

Elizabethan Costume -sivulla on luettavissa useita historiallisia värjäysreseptejä englanniksi käännettynä. Arkistosta löytyy mm. Leyden Papyrus X, Stockholm Papyrus, Mappae Clavicula, Innsbruck Manuscript sekä Segreti per Colori.

Biblioteca con textos de Alquimia -sivulle on linkitetty useita vanhoja alkemiatekstejä.

Linkkejä verkosta ladattaviin kirjoihin:

Opinnäytetyöt, esseet, tutkielmat yms.

Väri digitaaliarkistoissa. Kupiainen, Martti, 2013. Jyväskylän yliopisto, Pro Gradu.

Uutto-olosuhteiden vaikutus kasviperäisen indigon saantoon. Siitonen, Jaakko, 2010. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Kemiantekniikan koulutusohjelma, Teknillisen kemian laboratorio.

Kestävää opetusta! : Kestävä kehitys osana teva-artesaanin opetusta, Lapiolahti, Ulla, 2010, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kolme punaista tunnetta. Kuinka kuvata kolmea eri tunnetta käyttäen punaista väriä? Suonperä, Elina, 2010. Opinnäytetyö. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala. Kuvataiteen koulutusohjelma.

Wabi-sabi-estetiikan etsiminen kasvivärjäyksen kautta [120510]
Artur Närvänen; Metropolia / Muotoilun koulutusohjelma, Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu, Opinnäytetyö

The use of colour in movie poster design : an analysis of four genres, Fagerholm, Cecilia, 2009

Meri on punainen jos niin vain haluat : värimäärittelyn lyhyt oppimäärä, Elovuori, Kari, 2009

Värjäyslienten uusiokäyttö värjättäessä puuvillasekoitetta reaktioväreillä, Kaakinen, Niina, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma, 2009

Anthraquinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes [120510]
Räisänen, Riikka; University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science, Doctoral dissertation (article-based) 2009

Reduction and Analysis Methods of Indigo [300609]
Vuorema, Anna; Turun yliopisto, Turku 2008

Kasviperäisen indigon värinkesto-ominaisuudet [120510]
Eeva Mussaari, Anne Vuorema ja Marjo Keskitalo
Maataloustieteen Päivät 2004.

Värit ja menneisyys - Spektrimittaus kulttuurihistoriallisen materiaalin tutkimuksessa [080707]
Karinen, Pirjo; Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytiede, Pro gradu -tutkielma 2003

Kemian, kuvataiteen ja tekstiilikäsityön integroiva kasvivärjäysprojekti [080707]
Sundvall, Marianne; Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Käsityönopettajan koulutus, Kasvatustieteen proseminaari 2003

Eva Taimin elämäntyö - 2002 tutkimusprojekti / UIAH [080707]
Sivulta on ladattavissa word-tiedostoina seuraaat kirjoitukset: Päikki Priha, Eva Taimin tutkimuksen arvoinen taiteilijaelämä; Päivi Katajamäki, Eva Taimi Helsingin Taidevärjäämö Oy:ssä 1937-1947; Camilla Pulkkinen, Eva Taimin työskentely Vaasan Puuvilla Oy:n palveluksessa 1947-1957; Mari Nurminen, Eva Taimi, free lancer tekstiilitaiteilija; Hanna Koivuniemi, Tekstiilitaiteilija Eva Taimi lehdistön silmin

Timo Suvanto: Värin ominaisuuksia hahmottava kokeellisuus

Tietoa värjäreistä

Artikkeliluettelo - offline

Luettelossa suomalaisia väriaiheisia artikkeleita tms. (tekijänoikeudet voimassa; Coloriastolla ei julkaisulupaa)

Muut

+