Coloriasto

Coloriasto on vanhojen väriaiheisten tekstien (ja kuvien) verkkoarkisto. Sivuston tarkoituksena on tuoda vanhoja väritekstejä kaikkien ulottuville.
Kirjat | Lehdet / artikkelit | Kysymyspalstat + neuvot ja ohjeet | Listat, ilmoitukset ja mainokset | Julkaisematon materiaali | Lahjoitetut artikkelit / kirjoitukset | Linkit
Reseptihakemisto (omalla sivullaan) | Värjäyskasvien hakemisto (omalla sivullaan)

 

Coloriaston tiedostot sijaitsevat bloggerissa; coloriasto.blogspot.com -sivulta voi tarkistaa uusimmat lisäykset sekä etsiä tiedostoja haku-toiminnon sekä hakusanojen avulla.

Coloriasto etsii vanhoja väriin liittyviä julkaisuvapaita tekstejä: lehtileikkeitä, artikkeleita, kirjoja - ja ennenkaikkea vanhoja ihmisten omia väreihin (värjäys/maalaus) liittyviä muistiinpanoja! Myös vanhaa kuvamateriaalia otetaan vastaan. Tiedustelut: paivi.hintsanen (at) coloria.net

HUOM! Monet Coloriassa julkaistuista vanhoista ohjeista sisältävät myrkyllisiä aineita tai ovat muulla tavoin haitallisia. Ohjeita ei ole tarkoitettu toteutettavaksi!

NOTE! Coloriasto is an archive website about colour related stuff. The main language of the site is Finnish. The recipies & such may contain poisonous and hazardous materials and are not intended to be executed. The material is collected for those who are interested about the history of colours, pigments, paints and dyes.

Kirjat)

Järjestetty julkaisuajankohdan mukaan vanhimmasta uusimpaan.

Förtekning, af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland, III (1742)

Carl Linnæus (Carl von Linné). Linnés uppsatser i Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1768.

Underrättelse om Färge-Stofters Planteningar I Finland Af Saflor, Krapp och Vau

Grundad På flere Åhrs Rin och Försök, Som, Wid de Publique Oeconomiske Planteringarne i Åbo blifwit anstälde Af Oeconomie-Directeuren och PROFESSOREN Pehr Adrian Gadd. Åbo, Tryckt hos Directeuren och Kongl Boktryckaren i Stor Förstendömet Finland, Jacob Merckell, Åhr 1760.

Underrättelse Om Färge-Stoften Veides Plantering och Ans I Finland

Stundad På flere Åhrs Rön och Försök. Som Wid de Publique Oeconomiske Planteringarne i Åbo blifwit anstäldte / af Oeconomie-Directeuren och Professoren Pehr Adrian Gadd. Åbo, Tryckt hos Directeuren och Kongl. Boktryckaren i Stor Förstendömet Finland, Jacob Merckell, Åhr, 1760.

Hielpreda I Hushållningen För unga Fruentimmer; Författad af C. Warg, Samt Tilökt med en Färgbok och et Bihang.

Nionde Uplagan; Å nyo öfwersedd, förbättrad och tillökt. Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio. Trykt i Kongl. Tryckeriet, Tukholma 1790.
1700-luvulla eläneen ruotsalaisnaisen, Cajsa Wargin julkaiseman keittokirjan lopussa julkaistiin myös erillinen värjäyskirja, joka on julkaistu Coloriastossa neljässä osassa:
Första boken.
Andra boken.
Tilläggning. Färgning på Ylle med Orseille.
Lyhyt luettelo kirjassa käsitellyistä väriaineista
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

A Treatise on Calico Printing, VOL. I-II

Vol I. Printed for C. O'Brien, Bookseller, Islington 1792
Introduction. · Of Pattern-Drawing. · Of putting on the Block. · Rules &c. for putting on. · Of Pitches. · Of Squaring Blocks. · Of Cutting. · Rules for Cutting. · Of Pinning. · Of Blockmaking. · Of the use and management of Blocks. · Of taking off Blocks for Grounds. · General Rules to be observed at a Shop. · Of preparing and setting Prints and Grounds to work, Or, in other Words, Making the last Trial of the joinings and fitting of Prints and Grounds. · Of Printing. · Of Pencilling. · Of Engraving. · Rules, &c.

Vol. II. Printed for and sold by O'Brien, Bookseller, (and Pattern-Drawe) Islingon 1793.
Of Copper - Work, Fielding, and Colour-making. · Of Bleaching. · Of Ashing. · Of Souring. · Of Calendering. · Of Cleansing Goods. · Of Dunging. · Of Maddering. · Of Grass-bleaching, or Fielding. · Of Colour-Makings · Of Salts in General, or Saline Substances, comprising Acids, Alkalies and Neutrals. · Metallic Substances. · Of Semi-Metals. · Inflammable Substances. · Of Vegetable Substances. · Of Animal Substances. · Of Earths. · Of Fermentation and Putrefaction. End of the Compendium of Chemistry. · Drugs, and other Articles used in Colour-making. · Of Articles that procure from various Substances their colouring Properties. · Of Articles containing colouring Properties. · Of Articles containing colouring Properties, 2 · Of the Application of Colour in the Operation of Printing. · Enlargements on the preceding, being a more chymical discussion of it; or, in which the agency of chymistry is more exemplified, both theoretically and practically. · Concerning permanent Black and Purple. · Concerning permanent Red. · Concerning Yellow &c. · Concerning Blue. · Of Chemicks. · A concise Display of several Tests or Reactives for ascertaining the qualities of various Articles in Use among Callico-Printers; with a few Experiments illustrative of the Modes of applying them. · Instances of some of the foregoing Tests applied to several articles, by way of examples. · A Retrospect, or abstracted View of the Subject just discussed, with occasional Observations, and a concise Corrollary educed from the whole. · General Reflections, or Desultory Suggestions relative to Callico-Printing... ·

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance

A l'usage des Cultivateurs & des Manufactures. Par M. Le Pileur D'Apligny. A Amsterdam, Et se trouve à Paris, Chez Moutard, Libraire de la Reine, Quai des Augustins, 1776.
De la culture de l'isatis ou pastel
Culture de la Gaude.
Culture de la Garance
Approbation. Privilege du roi.

Thomas Packer: The Dyer's Guide

Being a Compendium of the Art of Dyeing Linen, Cotton, Silk, Wool, Muslin, Dresses, Furniture, &c. &c. With The Method of Scouring Wool, Bleaching Cotton, &c. And Directions for Ungumming Silk, And For Whitening And Sulphuring Silk And Wool. And Also An Introductory Epitome of The Leading Facts in Chemistry, As Connected With The Art of Dyeing. Sherwood, Gilbert, And Piper, Lontoo 1830.
Artikkelien sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Moniaita osoituksia, kuinka willaa, pumpulia, silkkiä ja liinaa wärjätään eli painetaan.

Th. Weiss’eltä. OULUSSA, 1854. Karlssonin Kirjapainossa. Joh. Bergdahlin kustannuksella.

Koti-Maalari. Muutamia neuwoja maamiehille kaikenlaisista sekä öljy- että wesi- ja maito-maalauksista ja lakeeraamisista

Toimittanut A. Manninen. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden-Seuran kirjapainossa, 1856. P. Tikkasen kustannuksella.

Anwisning att med god winst tillwerka Harts, Kimrök, Tjära, Terpentin- och Hartsolja.

Helsingfors, G. W. Edlunds förlag. Imprimatur. C. R. Lindberg. Åbo, S(?). W. Wilén & Co:s boktryckeri, 1864.

The Analogy of Sound and Colour

Gosport: Printed by E. Groves, 31, High Street. By John Denis Macdonald, M.D., F. R. S., Staff-surgeon, R.N. London: Longmans, Green, Reader, and Dyer. Gosport: Groves, High Street 1869.

K. A. Rabe: Kotiwärjäri. Neuwoja Uusimmilla tawoilla painamaan Willaista, Pumpulia ja Silkkiä; Walkaisemisesta ja pesusta ynnä Wäriaineiden tuntomerkit

O. W. Edlund, Helsinki 1876
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit muutamiin alaotsikoihin

Todenperäinen Wäri-Kirja.

Ohjeita ja neuwoja kotiwärjyyn. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1888.

Prof. Dr. Wilhelm Massot: Sammlung Göschen Textil-Industrie III - Wäscherei, Bleichrei, Färberei un ihre Hilfsstoffe
Einleitung & Erster Teil
Zweiter Teil

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 27 Figuren. Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. 1911
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit muutamiin alaotsikoihin

The Aniline Color, Dyestuff and Chemical Conditions

from August 1st, 1914, to April 1st, 1917. A series of Addresses and Articles Compiled by: I. F. Stone, 1917
Preface
Circular Letter National Aniline & Chemical Company. September 1, 1914
"Dyestuff and Chemical Situation" Extracts from address before National Printing Ink Manufacturers' Credit Association, New York, September 25, 1914, I. F. Stone
"Coal Tar Colors of America" Address before American Chemical Society (New York Section), October 9th, 1914 I. F. Stone
Report of Chemicals and Dyestuffs Committee of American Chemical Society (New York Section), November 6th, 1914
"The Possibility of Establishing a Complete Dyestuff Industry in America" Address before Society of Chemical Industry (New England Section), at Boston, Mass., November 20th, 1914. Dr. D. W. Jayne
"Lest We Forget! Who Killed Cock Robin? The U. S. Tariff History of Coal-Tar Dyes" Article in Journal of Industrial and Engineering Chemistry, August, 1915 Dr. B. C. Hesse
"The Aniline Dye Situation" Address before National Exposition of Chemical Industries, New Grand Central Palace, New York City, September 22nd, 1915 I. F. Stone
"The Status of the Chemical Industries in the United States at the End of 1915" Address before American Chemical Society (New York Section), New York, October 8th, 1915 I. F. Stone
"The Aniline Industry from a Manufacturer's Viewpoint" Address before Society of Chemical Industry (New York Section), Chemists' Club, New York, October 22nd, 1915 J. F. Schoellkopf
"The Present and Future of the Dyestuff Situation in the United States" Article in Cotton, September, 1916 I. F. Stone
"The Manufacture of Aniline Dyes in America" Address before National Silk Convention, at Paterson, N. J., November 23rd, 1916. I. F. Stone
"The Relationship of Manufacture of Explosives to Manufacture of Dyestuff" Address before National Silk Convention, November 23, 1916, at Paterson, N. J. Dr. W. Beckers
"The Color and Dyestuff Situation" Address before National Association of Hosiery and Underwear Manufacturers, La Salle Hotel, Chicago, Ill., December 5th, 1916 I. F. Stone
"The Domestic Dyestuff Industry" Article in American Wool and Cotton Reporter, January 18th, 1917 I. F. Stone
"Expansion of the American Dyestuff Industry" Article in The Journal of Commerce (Special Annual Edition), February 5, 1917. Dr. T. H. Norton<
"Should a Protective Tariff Be Enacted for the Dyestuff Industry?" Article in The Journal of Commerce (Special Annual Edition), February 5th, 1917 I. F. Stone
"Development of the Aniline Color Manufacturing Industry in America, The Article in Oil, Paint and Drug Reporter, February 9th, 1917. I. F. Stone
"Permanence of the American Dyestuff Industry" Written for the Textile Club Presented at a meeting at the Hotel Martinique, March 3rd, 1917
Addenda
Culmination Amalgamation of Coal Tar Chemical and Dyestuff Manufacturers in One Great Company Working As a Unit
$20,000,000 Dyestuff Consolidation to Meet Foreign Competition After War Oil, Paint and Drug Reporter, April 16, 1917.

M. Fort & L. L. Lloyd: The Chemistry of Dyestuff - A Manual for Students of Chemistry and Dyeing

Cambridge: at the University Press 1919
Preface. Bibliography Of Works Of Reference. Index Of Abbreviations.
I. Historical Introduction To The Chemistry Of The Dyestuffs. · II. Tar Distillation
Part I Intermediate Compounds: III. Nitro Compounds · IV. Amido Compounds · V. Sulphonic Acids · VI. Halogen Compounds · VII. Phenolic Compounds · VIII. Quinones · IX. Acylation And Oxidation · X. Aldehydes And Carboxylic Acids · XI. Sulphur Compounds · XII Diazo Compounds
Part II Dyestuffs: XIII. Application of Dyestuffs · XIV. Colour And Constitution · XV. Nitroso And Nitro Dyestuffs · XVI. Azo Dyestuffs · XVIIX. Stilbene, Pyrazolone and Thiazol Dyestuffs · XVIII. Di- and Triphenylmethane Dyestuffs · XIX. Xanthene Dyestuffs · XX. Acridine And Quinoline Dyestuffs · XXI. Indamines And Indophenols · XXII. Azine, Oxazine And Thiazine Dyestuffs · XXIII. Oxyketone Dyestuffs · XXIV. Sulphide Dyestuffs · XXV. Vat Dyestuffs · XXVI. Natural Dyestuffs
Appendix, Drawings Of Plant

Lyijyvalkoinen - valmistus, ominaisuudet, käyttö

Julkaisija: Lyijyvalko-propaganda. Oy. Suomen Ilmoituskeskus, Helsinki 1932

Värjäysohjeita.

Suomalainen Kirjapaino Osakeyhtiö, Hämeenlinna 1938.

Hulda Kontturi: Luonnonväreillä värjäämisestä

Toinen laajennettu painos. Pellervo-seura. Yhteiskirjapaino osakeyhtiö. Helsinki 1945.
» Kirjan sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Yksittäisiä lukuja tai kappaleita kirjoista

Osia teoksesta John Gerarde: The Herball or Generall Historie of Plantes. John Norton, Lontoo 1597.
Of base Broome, or greening Weede. Chap. 16.
Of Italian Rocket. Chap. 24.
Of Buckthorne, or laxatiue Ram. Chap. 27.
Of the Scarlet Oke. Chap. 30.
Of the Gall tree. Chap. 34.
Of Tornesole. Chap.49.
Of Whortes, or Whortle berries. Chap 69.
Of Turbith of Antioch. Chap. 89.
Of Coriars Sumach. Chap. 105.
Of Red Sumach. Chap. 106.
Of Woade. Chap. 126.
Of Diers weede. Chap. 129.
Of Gum Lack and his rotten tree. Chap. 142.
Of Alkanet or wilde Buglosse. Chap. 271.
Of Madder. Chap. 444.

Osia teoksesta: Carolus Clusius, Rariorum plantarum historiae Plantin-Moretus, Antwerp 1601.
Draco.
Ilex coccicera.
Uva Ursi.
Genista tinctoria.

Luku: A DISCOURSE OF THE COLOURS OF PLANTS Read before the Royal Society, May 3. 1677. The Anatomy of Plants With An Idea Of A Philosophical History of Plants, And several other Lectures Read before the Royal Society. By Nehemjah Grew M. D. Printed by W. Rawlins, for the Author, 1682.

Osia teoksesta: Hendrik van Reede tot Drakestein: Hortus Indicus Malabaricus / Horti malabarici pars prima, de varii generis arboribus et fructibus siliquosis. Johannis van Someren, et Joannis van Dyck, Amsterdam 1686.
Ameri (Indigofera)
Colinil (Anil)

Osia teoksesta Hans Sloane: VOYAGE To the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers AND JAMAICA, WITH The Natural History OF THE Herbs and Trees, Four-footed Beasts, Fishes, Birds, Insects, Reptiles, &c. Lontoo 1707

Osia teoksesta Philip Miller: Gardeners Dictionary. 8. painos, Lontoo 1768
Alku + Anacardium
Cæsalpina.
Carthamus
Croton
Frangula
Genista
Hæmatoxylon
Indigofera
Isatis
Lawsonia
Light
Palma Draco
Phytolacca
Rainbow
Reseda
Rhamnus
Rubia (kuvitettu)
Sanguinaria
Tan, or Tanners Bark
Variegated

Väriä koskevat maininnat kirjasta Russia: or, A Compleat Historical Account of All the Nations Which Compose That Empire. London, Printed for J. Nichols: T. Cadell, in the Strand; H. Payne, Pall-Mall; and N. Conant, Fleet-Street. 1780

Luku Ängskötseln i Länet, och på hvilka Medicinal växter och Färgestofter i denna Landsort, finnes tilgång. kirjasta Undersökning, om Nyland och Tavastehus län, i anseende til dess, läge, vidd, climat, våhr-floder, sjöar och vatuleder, naturs förmåner och brister, näringar, folkrikhet, politie och cameral författningar. Andra delen. Med Philosophiske Facultitens Bifall, Under Chemic Professoren, Plantage-Direkfeuren i Finland, Riddaren af Kgl, Wafa Orden, Ledamoten af Kongl. Svenska Vetenskaps-Academien Kejserligt Oeconomiske Societeten i Pettersburg, Lärdoms -Socicteterne i Upsala, Lund, Götheborg m. m. Herr Pehr Adrian Gadds Inseende, Utgifven och Förvarad För Lagerkrantsen Af Samuel Gabriel Mellenius Norr. Finne. I Åbo Acad. Öfre Lärosal före m. den 14 Junii 1789. Tryckt in Frenckellska Boktryckeriet. Turku

Lukuja kirjasta Beyträge zur Geschichte der Erfindungen. Von Johann Beckmann, Hofrath u. ordentl. Profess. der Oekonomie in Göttingen. Vieter Band. Leipzig, im Werlage Paul Gotthelf Kummer. 1799.
1. Seife. (Vieter Bandes erstes Stück, 1795)
2. Färberröthe.(Vieter Bandes erstes Stück, 1795
4. Braunstein. (Vieter Bandes drittes Stück, 1797.)
1. Indig. (Vierten Bandes viertes Stück, 1799.)

C. A. F. Hochheimer: Allmän Hushålls- och Konstbok Eller Samling af utwalda föreskrifter Til Hushållares, Handtwerkares, Konstnärers och Konstälskares tjenst. (Toinen osa; käännös alunperin saksankielisestä kirjasta.) Nils Magnus Lindh, Örebro 1807.
» Suorat linkit kirjan ohjeisiin

M. Fortia: Travels in Sweden; kappaleita tekstistä; kirjasta Pinkerton, John: A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world Longman, Hurst, Rees, and Orme, Paternoster-Row; and Cadell and Davies, in the Strand; Lontoo, 1809

M. Lamarck: Encyclopédie Méthodique. Botanique I (A-B). Chez H, AGASSE, Imprimeur-Libraire, Pariisi 1810; ensimmäisen osan väreihin liittyviä sanoja.

Reflections and Resolutions Proper For the Gentlemen of Ireland, As to their Conduct for the Service of their Country... Resolution XIX: We resolve to do all we can to introduce all new improvements in husbandry into Ireland, which are likely to be of real profit and advantage, and especially the culture of Hops, Madder, Weld, Wood, Saffron, Liquorice, Clover and other Grass Seeds. Dublin, Printed by R. Reilly, For George Ewing, at the Angel and Bible in Damestreet, Bookseller. 1738, Reprinted, 1816.

William Salisbury: The Botanist's Companion, Vol. II. Lontoo 1816.; Värjäystä ja värjäyskasveja koskevia otteita teoksesta, luvuista SECT. V Miscellaneous Articles.; SECTION X Culinary Plants not in Cultivation.; SECTION XI Observations on Plants useful for Dyeing

Lukuja teoksesta: John Beckmann: A History of Inventions and Discoveries, Lontoo 1817 (käännetty saksankielestä)
Gold Varnish.
Argol.
Sympathetic ink.
Coloured Glass. Artificial Rubies.
Sealing-Wax.
Verdigris.
Saffron.
Alum.
Stamped paper.

Väriä koskevia osia teoksesta John Jamieson: Etymological Dictionary of the Scottish Language Edinburgh: Printed for Archibald Constable and Company, and Alexander Jameson, Edinburgh. 1818.

Osia teoksesta: Årsberättelser om vetenskapernas framsteg, Afgifve af Kongl. Vetenskaps-Academiens Embetsmän. J. P. Lindes Enks, Tukholma 1822.
I Physik och oorganisk Chemi (Ljusets polarisation; Magnetisk kraft i det violetta ljusen; Sammansättningen af jernhaltiga blåsyrade salter; Svafvelhaltig blåsyra, Svafvelbundet i cyanogén), osa luvusta, kappaleesta Chemie och Physik
Mineralogisk Chemie och Mineralogie (Lazulith; Färgad regn), osa luvusta, kappaleesta Chemie och Physik
Acotyledones. FUNGI. (yleistä; Algae lichenosae eller Lichenes), osa luvusta, kappaleesta Botanik

Osia teoksesta Årsberättelser om Vetenskapernas Framsteg, Afgifne af Kongl. Vetenskaps-Academiens Embetsmän. Tukholma, P. A. Norsted & Söner, 1825.
Physik och Chemie. Värme. Prismatiska färgornes olika värmande förmåga.
Organisk Chemie. A. Vextchemie. Färgämne. Chica.

Väriä koskevia osia teoksesta John Jamieson: Supplement to the Etymological Dictionary of the Scottish Language In Two Volumes. Vol. I & II. Edinburgh: Printed at the University Press; for W. & C. Tait, and Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, London. 1825
A, B; C, D, E; G; H, I, J; K, L; M, N, O; P, R, S; T, U, V, W, Y;

Väriä koskevia osia teoksesta Dr. Joh. Christ. Aug. Heyse: Allgemeines Fremdwörterbuch oder Handbuch zum Verstehen und Vermeiden der in unserer Sprache mehd oder minder gebräuchlichen fremden Ausdrücke, mit Bezeichnung der Aussprache, der Betonung un der nöthigsten Erklärung. Zweite Abtheilung von K bis Z. Hannover, 1829. Im Verlags der Hahn'schen Hof-Buchhandlung.

Osia teoksesta: A Description And History of Vegetable Substances, used in The Arts, and in Domestic Economy. The Library of Entertaining Knowledge. William Clowes, Lontoo 1830.
The Oak. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter I.
Birch. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow / Birch and Alder (Betula).
Alder. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow / Birch and Alder (Betula).
Maple. Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow.
Willow Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter V. Birch, Alder, Maple, Lime, Horsechesnut, Poplar, Willow.
Walnut Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter VI. Walnut, Mulberry, Mahogany.
Mulberry Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees. Chapter VI. Walnut, Mulberry, Mahogany.
Duties on Timber Kappale luvusta Vegetable Substances, Part I. Timber Trees.

Osia teoksesta Jac. Berzelius: Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835 P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckar, Tukholma 1835.
Osa kappaleesta Växtkemi (Flera växtfärger äro endast högre oxidationsgrader, som kunna reduceras; Färgämnet i rhabarbarroten rhein; Gult färgämne i boletus hirsutus; Gula färgen i parmelia parietina; Rödfärg i samma lafart; Pectin. Beredning deraf)
Fysik och oorganisk Kemi. Fysik och oorganisk Kemi. Nytt slag af färgade franser.
Fysik och oorganisk Kemi. Färgers inflytelse på värmes meddelande genom radiation.
Fysik och oorganisk Kemi. Svafvelaluminium, Ultramarin.
Fysik och oorganisk Kemi. Iridium, den bästa svarta färg i poslinsmålning.
Fysik och oorganisk Kemi. Schweinfurtergrün.
Djurkemi. Färgämne i purpursnäckan.

Osia teoksesta G. E. Pasch: Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckar, Tukholma 1835.
Pappers-tillverkning.
Färgning och tygs tryckning. (Bourget's förbättrade orseilleberedning; Bouhot's sätt att färga skarlakansrödt med lac-dye; Von Kurrers sätt att färga med anchusa tinctoria)
Färger till målning. (Robiquet's sätt att bereda artificiel ultramarin; Vau-gult af Colard of Ferser)
Fernissor. (Dakin's sätt att upplösa berasten och kopal; Fernissa af kautchuksolja)
Porslin och Faience. (Svart färg på porslin, af Iridium)

A Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; containing A Clear Exposition of Their Principles and Practice. Baldwin and Cradock, Lontoo 1837. Väriä koskevia osia teoksesta.
Artikkelien sisällysluettelo ja suorat linkit ohjeisiin

Osia teoksesta The Penny Cyclopædia of The Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Volume XI. Fuego, Tierra Del - Haddingtonshire. London: Charles Knight and Co., 22, Ludgate Street. MDCCCXXXVIII. 1838.
Fustic.
Gallic acid
Gallinsecta
Galls.
Glass.

Luku Dyeing kirjasta The London Encyclopædia, or Universal Dictionary of Science, Art, Literature, And Practical Mechanics, Comprising A Popular View of The Present State of Knowledge. (Vol. VII) Lontoo, 1839.
Part I. The Theory of Dyeing.
Part II. The Practise of Dyeing. (alku)
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Black.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Gray.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Blue.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Red.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Scarlet.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Crimson.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Yellow.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Brown.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Compound Colors.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Violet Color, &c.
Part II. The Practise of Dyeing. Of Dyeing Orange.

Års-Berättelse om Botaniska Arbeten och upptäckter för år 1837. Till Kong. Vetenskaps-Akademien afgifven den 31 Mars 1838. Af Joh. Em. Wikström. Stockholm, 1839. Tryck hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.
Legyminosæ: A. S:t Hilaire Historia om Indigofera tinctoria L. och om dess färg-ämne.
Stellatæ. Rubiceæ: Decaisne Recherches anatomiques et phyliologiques sur la Garance &c.

Kappale teoksesta Clinton G. Gilroy: The Art of Weaving, by Hand and by Power, With an Introductory Account of its Rise and Progress in Ancient and Modern Times for the Use of Manufacturers and Others. George D. Baldwin, New York, 1844.
SECTION FIFTH. Figured Weaving: Design and Colouring. [...] Harmonious Colouring.

Lukuja teoksesta Andrew Ure: A Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; containing A Clear Exposition of Their Principles and Practice. sekä Recent improvements in Arts, Manufactures, and Mines: Being A supplement to his Dictionary D Appleton & company, New York / George S. Appleton, Philadelphia, 1847.
» Suorat linkit kirjan lukuihin

Kirjoitus-lekkeistä tahi koneista. Tekstinpätkä kirjasta Akiander, M. Kirjoittamisen alku-oppi. J. C. Frenckell, Helsinki 1851.

Värjäystä ja kankaanpainantaa koskeva osa Färgning och tryckning. teoksesta Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund: Uppfinningarnas bok. Femte bandet. Det dagliga lifvets kemi. L. J. Hiertas förlagsexpedition, Tukholma 1874. Tryckt hos K. L. Beckman.
Färgkonstens historia. Hvad hon är. (Färgkonsten.)
Färgämnena ur djurriket. Kochenilj. Lae dye. Purpur o. s. v.
Färgämnena ur växtriket. Krapp. Orselj. Bresilja. Vejde. Indigo. Gulholts. Quercitron o. s. v.
Mineraliska färgämnen. Kemiska färgämnen. Tjärfärgerna. Murexid.
Färgämnenas kemiska fästande. Betorna.
Färgningens teknik. Ylle-, silkes-, bomulls- och linnefärgning. De olika färgernas framställning.
Blåfärgning. Kypen. Sachsiskt blått.
Rödfärgning. Turkiskt rödt.
Gul-, svart-, grå-, brun- och grönfärgning. Färgningens teori.
Tygtrycket. Dess historia. De olika förfaringssätten dervid. Tygtryckningen för hand. Perrotinen. Valstryckningen med maskin. Förtjockningsmedlen. Reservagetrycket. Enlevagetrycket. Ångfärgstrycket. Applikationstrycket. Ylletrycket. Tryckning af halfylletyg. Sidentrycket. Statistiska uppgifter om den europeiska tygtryckningen. Färgning af hår.
Uppfinningarnas bok. Bläcket.

Luonnonkirja, kotona ja kouluissa luettawa. 1:nen Osa: Physikki, Fredrik Schöderiltä. Suomeksi kääntänyt J. Innain. Pränttiin toimittanut Suomalaisen kirjallisuuden Seura Wiipurissa. Wiipurissa, 1856. Painettu C. W. Holmströmin tykönä.
Wärit. § 146. § 147.
Luonnonkirja, luku: Wesikaari. § 148.
Pohjoisen-palo eli Rewontulet. §. 176.

Sorgo and Imphee, the Chinese and African Sugar Canes. A Treatise Upon Their origin... New York: A. O. Moore, Agricultural Book Publisher, (Late O. M. Saxton & Co.) 1857.

Kappale teoksesta Charles David Badham: A Treatise of The Esculent Funguses of England, containing an account on their classical history, uses, characters, development, structure, nutritious properties, modes of cooking and preserving, etc. Lovell Reeve & Co., Lontoo 1863
Uses.

L. Lundelöf: Om den fysiska astronomins nyaste framsteg. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens Förhandlingar IX. 1866-1867. J Simelli arfvingars boktryckeri, Helsinki 1867.
F. von Becker: Om blå mjölk och dess giftiga egenskaper. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens Förhandlingar X. 1868-1869. J Simelli arfvingars boktryckeri, Helsinki 1869.
F. von Becker: Om ljuset, dess källor och egenskaper. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens Förhandlingar XII. 1869-1870. J Simelli arfvingars boktryckeri, Helsinki 1870.

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of All Countries, Reduced to the British Standard. By P. L. Simmonds. A New Edition, Revised and Enlarged. London: George Routledge and Sons, the Broadway, Ludgate; New York: 416, Broome Street. 1872. Väriä koskevia osia teoksesta.
A B C D E, F, G H, I, J K, L M, N O, P, Q R, S T U, V, W X,Y,Z

Uppfinningarnas bok; Sjunde bandet. Verldshandeln, dess utveckling, gång och medel. Otto Wilhelm Ålund. Stockholm, Hjalmar Linnströms förlag, 1875. Tekstinpätkä kappaleesta Handeln i forntiden och medeltiden. Handelsförbunden ja luku Medeltidens slöjdflit. Färgarkonsten.

Ohjeita teoksesta Kuusisataa Talouden hoitannossa käytettäwä, kunnollista sekä koeteltua keinoa kaikille säädyille, eli Todellinen mukawuuden, menestyksen, terweyden, työn ja kulunkien säästämisen Neuwonantaja. G. W. Wilénin ja Kumpp. kirjapaino, Turku 1877.
» Suorat linkit kirjan ohjeisiin

Osia teoksesta: Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetrenen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte. Band I. Verlag von Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus 1887.
Juglans regia L.
Rhamnus Frangula L.
Mallotus philippinensis.
Rhamnus cathartica L.
Cetraria islandica Acharius.
Potentilla Tormentilla.

Osia teoksesta: Burroughs' Encyclopaedia of Astounding Facts and Useful Information, Barkham Burroughs, 1889
How to revive the color of black cloth.
Staining and Polishing Mahogany.
How to Stain Wood.
Receipts for Dyeing Cotton Fabric Red, Blue and Ecru.
The Process of Giving a Tempered-Blue Color to the Steel Plate and Malleable Iron Castings of a Roller Skate.
Black Ink.
Quantity of Oil Required for Different Colors.
Painting.
Ladies' Stamping Powder.
A Recipe for Making Printers' Inks.

Förslag till benämning af hästens färger och tecken. Allan Höijer. Finsk veterinär tidskrift 1898. Ansvarig redaktör: O. V. Löfman. Viborg, N. A. Zilliacus' Tryckeri, 1898.

Lachnanthes caroliniana -kasvia käsittävä osa luvusta C. B. Graves: Some Noteworthy Plants of Southeastern Connecticut. Teoksesta Rhoroda, Journal of the New England Botanical Club. Providence, R. I. Preston & Rounds Co., Boston 1899.

Om växternas färger. Album - A Candidatis Pharmaciæ, Consociatis Editum, MCMX. Helsingissä 1910 / Helsingfors 1910, Aktiebolaget Handelstryckeriet

Richard Bergh: Matemaattisesti miellyttävä (katkelma tekstistä: Kauneudesta.) Julkaistu: Vivutar. Viktor Taipale, Mikkeli 1912.

Samuli Paulaharju: Kuvauksia Hailuodosta. Kansanvalistusseuran toimituksia 167 Raittiuskansan Kirjapaino, Helsinki 1914: Luku: Kotiteollisuus
Kappale luvusta Entisistä rangaistustavoista: Musta tuoli.

Minor Products of Philippine Forests (osia: Ink, Tannins) Ed. William H. Brown, Ph. D., Volume III, Department of Agriculture and Natural Resources, Bureau of Forestry, Bulletin No. 22, Manila, Bureau of Printing, 1921

Kansatieteellisiä muistiinpanoja Ilomantsin itäkylistä. Luku: Värjäys (painanda.) Forssan Kirjapaino Oy, 1939. / Alkukesästä 1927 järjestettiin kansatieteellis-kielitieteellinen tutkimusretki Ilomantsin itäkyliin, joista varsinaisina majailupaikkoina olivat Kuolismaa ja Liusvaara.

Salo, Aino: Lemin naisten käsityöt. Luku V: Värjäys Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 186. osa. Kansantieteellisiä kuvauksia I. Helsinki 1930.

Lyydiläisiä tekstejä II: 352. Lepänkuorilla värjääminen. Virtaranta, P. 1963. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 130: Lyydiläisiä tekstejä II.

Proosa, katkelmat

Tutkimukset, esseet

Lehdissä ilmestyneet moniosaiset jutut

Scientific American -lehdessä ilmestynyt sarja The Art of Painting
Plain Painting in Oil Colors. (32, 1.5.1847)
Landscape Painting. (36, 29.5.1847)
The Art of Painting. (Transferring Prints; Crystalline Changeable Painting; Imitation Painting) (38, 12.6.1847)
/ Portrait Painting. Miniature Painting. (39, 19.6.1847)
/ Painting in Opaque Water Colors. Landscape Painting on Walls of Rooms. (40, 26.6.1847)
Landscape Painting on Walls of Rooms. (41, 3.7.1847)
Landscape Painting on Walls of Rooms. II (44, 24.7.1847)

Scientific American -lehdessä ilmestynyt sarja The Art of Dyeing
No. 1. Yellow on Cotton. Straw Colors. (16, 30.12.1854)
No.2. Bark Yellow. Yellow on Wool. Yellow on Silk. (17, 6.1.1855)
No. 3. Red Color on Cotton. (18, 13.1.1855)
No. 16. Purple on Wool. Cochnineal Purple. Ruby. Wine Color, Chrome. Peachwood Purple. Claret Color. Camwood Claret. (31, 14.4.1855)
No. 19. Green on Wool. Olive Green. Sulphate of Indigo Green. Fast Green. Chrome Green. (34, 5.5.1855)
No. 21. Buff color on wool. Madder Buff. Salmon on wool. Buff on silk. Salmon on silk. (36, 19.5.1855)
No. 21. (Part 2, reply to McCafferty) (36, 19.5.1855)
No. 30. Fast Black on Woolen Goods. Camwood Black. Chrome Black. (45, 21.7.1855)
No. 34. Dyeing Feathers. (49, 18.8.1855)

Wiborg -lehdessä ilmestynyt sarja Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.
1.0 Anstryknings färger emot röta, fukt och väta. Oljefärger till strykning. (49, 22.6.1855)
Oljeanstrykning på bräd och pappers tak, köks, och bryggeri golf m. m. Anstrykning på fuktiga murar och väggar i jordvåningar, källaren m. m. Anstrykning fr golf på balkonger, terasser, trappor, i kök och folkstugor m. m. En annan blandning till samma ändamål. Svart oljefärg. (50, 26.6.1855)
Hvit oljefärg. Grå- och pärlfärg. Gul oljefärg. Grön oljefärg. Anstrykning med tjära och terpentin. En anstrykning på båtar, pontoner, vattenhjul m. m. Anstrykning af tjära, emot rost på jernplåtstak, gallerverk, ledstänger m. m. Torkande anstrykning af tjära, på fuktiga stenväggar och murar uti uthus, källaren m. m. Anstrykning med tran. Anstrykning med blod. Med Mjölk. (53, 6.7.1855)
Klisterfärger till anstrykning. Röd anstrykning på byggnader, plank, tak, m. m. efter von Törne. Ett annat sätt att tillreda röd färg med klister. Ett annat recept lyder. Gul anstrykging på träd. Lim färger. Salter. (54, 10.7.1855)

Manufacturer and builder -lehdessä ilmestynyt sarja Paints Made of Copper
Distilled Verdigris (1, 1871)
Distilled Verdigris (1, 1871)
Chlor Copper Oxide. Braunschweiger green. (2, 1871)
Mineral green, Paris Green, or Emerald Green. (3, 1871)
Mountain Green and Blue, (Berg Green). Neuwieder Green, Neuwieder Blue. (4, 1871)
Schweinfurter green.(5, 1871)
Manufacture of Paris or Emerald Green from Blue Vitriol. (6, 1871)
Some Practical Hints in Regard to the Economy and Details in Their Manufacture. (8, 1871)
Utilizing Waste - Precautions Against Poisoning. (9, 1871)

Manufacturer and builder -lehdessä ilmestynyt sarja Paints Made of Lead
Paints made of Lead. White Lead. (11, 1871)

Posselt's Textile Journal -lehdessä ilmestynyt sarja Julius Hubner: History of dyeing
osa 1 (1, 1914)
osa 2 (2, 1914)
osa 3 (3, 1914)
osa 4 (4, 1914)
osa 5 (9, 1914)

Viralliset dokumentit

Sanastot, sanakirjat, yleiseet tietosanakirjat

Väriin liittyviä kappaleita julkaisusta Dictionarium Polygraphicum: Or, The Whole Body of Arts Regularly Digested. Vol I. London: Printed for C. Hitch and C. Davis in Pater-noster Row, and S. Austen in St. Paul's Church Yard. MDCCXXXV. 1735
Containing. Preface.
A. Alabaster. Gum animæ, Gum animi. Gum arabick. Armenus bolus, bole armoniac. Of the colour of the best ashes. Of the bleachers ashes in Holland. Azure. To dye an Azure Colour. · Æs ustum, to make. · Allum, Alum. Allum Water, Alum Water. · The method of aluming of stuffs, particularly for dying reds · Amber · Arsenick · To dye cloth, &c. Ash Colour. · Aurum musicum/musivum.
B. Bice. Bistre, bister. · Gold beating. · Beryl · Black. (Pigmentit ja väriaineet) · Black. (Värjäysohjeita) · Blackness. · Observations on black colours. · Bleaching · To dye an Ox-Blood colour; To dye Silk a Blood colour · Blue. (Pigmentit ja väriaineet.) · A transparent BLUE from Mr. Boyle equal to ultramarine · Observations on BLUE Colours. · The method of making a vat, and preparing hot suds for dying linen and woollen BLUE · A Blue Dye for Silk. How to prepare a BLUE dye. An excellent liquor... To dye Blue. · Blue Japan. · BLUE for painting or staining glas. · BLUE of the dyers · Of dying BLUEs. · To make German BLUE. · Blueness. · Body, as to bear a body. · Bollito · Ty bones, horns, wood, &c. · To make bran-water. · Brasil, Brazil. · Brass · To extract Lake from BROOM FLOWERs. · Spanish Brown. · Observations on Brown Colours. · The method of dying browns. · Burning of colours. ·
C. Ceruss. Chromatick. Copal. · Calamine stone, lapis calaminaris, calamite, cadmia. · Carmine. · Of dying a Carnation or Red-Rose colour. · Chalcedony, Calcedony. · The way to make China, or fine Earthen-ware; how to Enamel, Paint, and Gild them. · Chrysolite. · Cinnabar. · Of dying a Cinnamon colour. · Of dying clove colour. · Cochineal. · Colour. · Of the colours of thin plates. · Colours of natural bodies. · The seven painting colours in general · Colours in painting. · Colours in particular. · Observation on Mineral Colours. · Observations on vegetable colours. · Of preparing colours. The method of grinding colours. · Of mixt and compound colours. · Tempering of colours. Help the defects of colours. To burn or calcine colours. To prepare shadows for colours. · To wash colours. Steeping of colours. · Colours us'd in dying. · Colouring and Non Colouring Drugs. · Colouring in painting. · Colouring. · The making original colours. · The use and nature of dry colours. · Copper. · Copper Green. · Copperas, coperas. · To make crayons or pastils of which there are different methods. · Of the making of crayons for dry colouring. · [To dye] Crimson. · Crocus martis, Crocus ferri.
Dust. Brass dust. Silver dust. Gold dust. Tin dust or powder. Copper dust.
Elemi, Elemy. · Emerald (colours). · Enamel. · Black enamel. · Blue enamels. · Proper rules and matter for all sorts of Enamel, with directions for qualifying the fire, in order to succeed well. · Enamel (ohjeita mm. eri väreihin) · The method of drawing the spirit of the vitriol of Venus, which has a wonderful blue, and how to separate the caput mortuum for tinging of glass. · The way to Enamel in all sorts of colours on gold and other metals.
To dye fillemot. · To dye silk a fire colour. To dye a flame colour. To dye silk a flame colour. · To dye woollen stuffs, &c. a flesh colour. · Frit, fritt. · Fustick, fustock.
G. The way of making a green with the flowers of violets. To make bladder green. To make silk a brimstone white. Gummo resin, Gum rosin. · Gilding. · To tinge Glass of a deep red. To make a peach colour in Glass. To make a gold yellow in glass. · To give glass the colour of lapis lazuli. · To make a milk white colour in glass. Another fairer and whiter colour. To make common glass become white and crystalline. To make marble colour in glass. · The following account of the colours for painting on glass we have from the celebrated M. Felibien. · Painting or staining glass. · [Glass, painting.] · Colours for glass. · Liquid gold and silver. To burnish gold. To make a very fine polish'd gold... · To dye silk a gold colour. To dye stuff a gold colour. · To make a granate colour in glass. · Green. · The way of preparing the transparent verdegrease is as follows. · Sap green. · Iris green, to make. · Observations on green colours. · Sea-green colour for a tincture of glass. · Green to dye. · Green for silks. · Grey to dye. · Gum. · Gums.
To dye horns · To dye or colour horse-hair, or any hair, &c.
I. J. Indian Red. Indian Wood. Black ivory. To dye ivory white. · How to draw with Indian ink. · Indigo · To prepare for the Indigo Dye. How to prepare the indigo dye for the lye, in conjunction with the Provence blue, and make it lasting for stuffs, silks, woollen, and linnen. The way of mixing the Provence blue with woad for silk, woollen, and linnen ware; and to improve the blue. To dye linnen thread BLUE. · Ink. · To gild iron... · The method of preparing woods for Japanning. · The method of Japanning wood with black. · White Japan. · Red Japan. · Blue Japan. · Lapis Lazuli Japan. · Chestnut-coloured Japan. Olive-coloured Japan. · Marble and Tortoise Shell Japan. · Japanning with gold size. · The way of Japanning wood or paper. · Of japanning metals with gum-water. · To japan brass, such as is us'd to gild brass buttons, or make them look like gold. · Jeat.
Kermes. · To extract scarlet colour from Berries of Kermies, for making a fine lake. · To dye Silk a King's colour.
L. (Litharge.) How to make Spanish White. To give stuffs a beautisul Lustre. · Lacca. · To make the common lacker varnish. · Lapis Lazuli. · (Lead.) There are various preparations of Lead... · To tinge Lead of a gold Colour. To make Lead of a golden colour. · (Glass of Lead.) · To Colour Leather... · Dying Leather. · To Gild Leather. To make Leather shine without Gold. To dress or cover Leather with Silver or Gold. · To dye stuff a limon, or lemon colour. To dye silk a Limon-colour. · To dye linnen with crampenade. To dye linnen thread or cloth, a good red.
Madder. · To marble books or paper. · Minium, or Red-Lead. · To dye stuff a musk colour. Another for a piece of rasb.
To die cloth or stuff a Nutmeg colour. Another of the same. A Nutmeg or cinnamon colour. Another.
Orange colour. · To dye silk an orange colour.
Dying paper and parchment. · To dye woollen a pearl colour. To dye silk a pearl-colour. · To make French Pink. · A Red-Ink for making an Impression of a Print. · Purple. · A transparent purple. · To dye stuffs, &c. a purple.
To colour the barrels of quills red.
Red. · Observations on Red colours. · Of dying red colours. · Of dying a Red blush-colour. · Of dying Red-rose, or carnation colours. · To dye silk red. · (To dye madder red.) · Rocaille.
Polygraphick Dictionary. R. Realgar, Risalgal. S. Sandarach. Sandix. Shell silver. To dye stuff a straw colour. Sumach. · To dye sand-colours. · Sanguis draconis, or Dragon's blood, a gum. · To make glass of a sapphire colour. · Of dying scarlet, and the bow-dye. · To dye cloth, stuff &c. scarlet. · To prepare raw silk for dying. · (Silver Dye) ·Size. (Gold size. Silver size.) · Skins (to colour, to dye). · Dying of snuff colours. · Soot. · Staining liquors. · Sympathetick Inks.
T. Tan. Tanner. Tanners Mill. Teints. To colour tin or copper of a gold colour. · Tanning of Leather. · Tawing. · To dye stuff a brown or tawny. · Tragacanth, adracant. · The way to make Turcoise. · Turmerick.

Encyclopedia Britannica, sanoja (useita painoksia, 1771-)
Carmine (1st ed., 1771)
Colour, in dying. (1st ed., 1771)

Kasvikon oppisanoja. Elias Lönnrot. Luku: Kasvien väreistä. Aikakauslehdessä: Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1858. Adertonde årgången. Utgifven på Finska Litteratur-Sällskapets förlag. Helsingfors, 1859. Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri.

Wirolais-Suomalainen Sanakirja. Satukokoukseen: Eestirahwa Ennemuisteled jutud. (Värisanat) Toimittanut Torsten S. Aminoff. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 46 Osa. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1869.

Knight's American Mechanical Dictionary, 1876:
Mordant.

Luku Chandler: Dyeing, kirjasta Encyclopedia Americana. New York; Chicago, The Americana Co. 1903

New International Encyclopedia, Dodd, Mead and Company, 1922:
Coal Tar Colors

Julkaisematon materiaali

Hilja mummin sinikantinen vihko
Vihko on käsinkirjoitettu muistiinpanovihko vuodelta 1912, todennäköisimmin kirjoitettu jollakin kurssilla.

Outi Sipilä: Sienillä värjääminen
Opinnäytetyö, Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitos, Kevätlukukausi 1983, Outi Sipilä

Lahjoitetut artikkelit / kirjoitukset

Arno Forsius

Raimo Hieta

Listat, ilmoitukset ja mainokset

Järjestetty julkaisuajankohdan mukaan vanhimmasta uusimpaan.

(Viralliset) hinnastot ja taksat ja muut tilastot ja listat

Katalogit, esitteet, tuoteohjeet yms.

Värikartat

Tuotepakkaukset, kääreet ja paperit

Mainokset

Kaskut ja vitsit

Kuvat

+

Uutiset, tiedotteet, palstat, pakinat, mielipidekirjoitukset
"Ajankohtaiset"

Järjestetty julkaisuajankohdan mukaan vanhimmasta uusimpaan.

Uutiset ja tiedotukset (+ lyhyet jutut)

Sitaatit ja lyhyet lainaukset

Kysymyspalstat + neuvot ja ohjeet

Lehdet ja kausijulkaisut: artikkelit ja muut

Julkaisut aakkosellisessa järjestyksessä.

Aamulehti

Ahti

Aika

American Farmer

The Anthropological Review

Argus

Armon Sanomat

Arts & Decoration

The Atlantic Monthly

Aura

Björneborgs Tidning

Borgåbladet

Borgå Tidning

The Century Magazine

Chambers's Edinburgh Journal.

The Continental Monthly

Dagens Press

Edinburgh Journal of Medical Science

Emäntälehti (Martta-yhdistyksen äänenkannattaja)

Etelä-Suomi

Farmaceutiskt notisblad

Finland

Finlands Allmänna Tidning

Finlands jakttidskrift

Finsk Tidskrift

Folkwännen

Forssan Lehti

Från nära och fjerran.

The Galaxy

The Gentleman's Magazine and Historical Review

Gutenberg

Hakkapeliitta

Haminan Sanomat

Hangö-Bladet

Harper's new monthly magazine

Helsingfors Dagblad

Helsingfors Tidningar

Helsingin kaiku

Helsingin Sanomat

Helsingin Wiikko-Sanomia

Hemma och ute

Household Words

Hufvudstadsbladet

Husmodern

Hämeen Sanomat

Hämäläinen

Ihminen

Ilmarinen

Iltalehti

Iltapuhde

The International magazine of literature, art, and science

Itä-Karjala

Itä-Suomen Sanomat

Jakobstad

Jokamiehen ja joka naisen viikkolehti

Jokamiehen viikkolehti

Joululehdet

The Journal of The Linnean Society

Journal of the Society of Arts

Kaiku

Kaikuja Kajaanista

Kansakoulun lehti

Kansan Lehti

Kansan Tahto

Kansan Ystävä

Kansanvalta

Karjalan kävijä

Karjalan Sanomat

Karjalan Ääni

Karjalatar

Karjantuote

Kaswatusopillisia sanomia kristillisille opettajille ja wanhemmille

Kaswitarha

Kauppalehti

Keski-Suomi

Kiplinger's Personal Finance

Kirjallinen Kuukauslehti

Kirjaltaja

Kirjapainolehti

Kirjapainotaito

Kirkko ja kansa

Kivi

Kodin kuvasto

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar

Koti ja yhteiskunta

Kaswitarha, Koti ja Yhteiskunta -lehden julkaisu

Kotikasvatus - lukemista joka kotiin

Kotiliesi

Kotiseutu

Kotitaide

Kotiteollisuus

Kotoa ja kaukaa

Kotka

Kuopion Sanomat

Kutoma- ja paperiteollisuus

Kylväjä

Kähertäjä

Käsiteollisuus

Käsityö- ja teollisuuslehti

Köpmannen

Laatokka

Lappeenrannan Uutiset

LIFE

Liikeapulainen

Liiketaito

Litterär tidskrift

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning

The Living Age

Louhi

Lukutupa

Luonnon ystävä

Länsi-Savo

Lördagsqvällen

Maakansa

Maalarien viesti

Maalarilehti

Maamiehen Ystävä

Maiden ja merien takaa

Maitotalouden lehti

Maitotalous

The Manufacturer and Builder

MDS (A cadidatis pharmaciæ consociatis editum)

Mehiläinen

Mnemosyne

Morgonbladet

Naisten lehti

Naisten ääni

Naturen

The North American review

Nuori Suomi

Nuori voima

Nuorison eläinten ystävä

Nutid

Nya Pressen

Nya trollsländan

Nyblinin tietolipas

Nyblins Magasin

Nykyaika

Omin käsin

Once A Week

Opiksi ja huviksi

Osuuskauppalehti

Otavainen

Oulun Wiikko-Sanomia

The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge

Pohjalainen

Pohjois-Suomi

Popular Mechanics

Popular Science

Postarkiv

Punainen soihtu

Punkalaitumen Sanomat

Puutarha

Pyrkijä

Päijänne

Päivälehti

Päivän Uutiset

The Quaterly Review

Raja-Karjala

Rauman Lehti

Rautatie

Riihimäen Sanomat

Saima

Sanan-Lennätin

Sanan Saattaja Wiipurista

Sanomia Turusta

Satakunta

Savo

Savo-Karjala

Savonlinna

Scientific American

Scribner's magazine

Scribners monthly

Semina

Sosialisti.

Stylus. (Piirustusopettajayhdistyksen julkaisu)

Suomalainen Wirallinen Lehti

Suomen Ilmailuhistoriallinen lehti

Suomen Julkisia Sanomia

Suomen kirjakauppa

Suomen kirjapainolehti

Suomen kuvalehti

Suomen maamittari-yhdistyksen aikakauskirja

Suomen nahkurilehti

Suomen postimerkkilehti

Suomen Teollisuuslehti

Suomen terveydenhoito-lehti

Suomen valokuvaaja

Suometar

Suomi

Suupohjan Työmies

Svenska Finland

Svenska rationella landthushållaren

Tampere

Tampereen Sanomat

Tapio

Techno-chemica

Teknikern

Teknillinen aikakauslehti

Terijoki

Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo

Tidning för mjölkhushållning

Tidskrift för folkskolan

Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland

Tietäjä

Tikkurilan viesti

Trollsländan

Turun Lehti

Turun Wiikko-Sanomat

Turun sanomain nuorten lehti

Typograftidning

Työmiehen ystävä

Uusi Aura

Uusi Suometar

Uusi Suomi

Vaasa

Vaasan Sanomat

Valokuvaus

Valvoja

Vapaa ajatus

Veckans Krönika

Viikon kuvat

Virittäjä

Väinämöinen

Waasan Lehti

Wasa Tidning

Wiborg

Wiborgs Nyheter

Wiborgsbladet

Wiburgs Mancherley

Wiipuri

Wiipurin Sanomat

Yhteishyvä

Åbo Allmänna Tidning

Åbo Tidning

Åbo Tidningar

Åbo Underrättelser

Östra Finland

---

 

Linkit muualle verkkoon + artikkeleita / kirjallisuutta offline

Vanhat dokumentit

Project Runeberg sisältää skannattuna vanhaa pohjoismaista (myös jonkin verran suomalaista) kirjallisuutta laidasta laitaan. Mm. vanhoja tietosanakirjoja: Nordisk familjebok: 1800-talsutgåvan (1882) s. 605-616 (Färgning). Hae haluttua aihetta kirjoittamalla hakusana, myös suomeksi löytyy jotainkin materiaalia.

Digitala böcker / Carl Linnæus (Carl von Linné) -sivulla on luettavissa useita Linnén kirjoja, niiden joukossa Förtekning, af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland (1742)

Elizabethan Costume -sivulla on luettavissa useita historiallisia värjäysreseptejä englanniksi käännettynä. Arkistosta löytyy mm. Leyden Papyrus X, Stockholm Papyrus, Mappae Clavicula, Innsbruck Manuscript sekä Segreti per Colori.

Biblioteca con textos de Alquimia -sivulle on linkitetty useita vanhoja alkemiatekstejä.

Verkosta ladattavia kirjoja

Artikkeliluettelo - offline

Luettelossa suomalaisia väriaiheisia artikkeleita tms. (tekijänoikeudet voimassa; Coloriastolla ei julkaisulupaa)

Opinnäytetyöt, esseet, tutkielmat yms.

Luonnonväreillä värjättävän kotimaisen villalankamalliston tuotesuunnittelu Vasko, Anne, 2014. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiilisuunnittelun suuntautumisvaihtoehto, Opinnäytetyö, 17.11.2014

Väri digitaaliarkistoissa. Kupiainen, Martti, 2013. Jyväskylän yliopisto, Pro Gradu.

Uutto-olosuhteiden vaikutus kasviperäisen indigon saantoon. Siitonen, Jaakko, 2010. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Kemiantekniikan koulutusohjelma, Teknillisen kemian laboratorio.

Kestävää opetusta! : Kestävä kehitys osana teva-artesaanin opetusta, Lapiolahti, Ulla, 2010, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kolme punaista tunnetta. Kuinka kuvata kolmea eri tunnetta käyttäen punaista väriä? Suonperä, Elina, 2010. Opinnäytetyö. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala. Kuvataiteen koulutusohjelma.

Wabi-sabi-estetiikan etsiminen kasvivärjäyksen kautta [120510]
Artur Närvänen; Metropolia / Muotoilun koulutusohjelma, Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu, Opinnäytetyö

The use of colour in movie poster design : an analysis of four genres, Fagerholm, Cecilia, 2009

Meri on punainen jos niin vain haluat : värimäärittelyn lyhyt oppimäärä, Elovuori, Kari, 2009

Värjäyslienten uusiokäyttö värjättäessä puuvillasekoitetta reaktioväreillä, Kaakinen, Niina, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma, 2009

Anthraquinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes [120510]
Räisänen, Riikka; University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science, Doctoral dissertation (article-based) 2009

Reduction and Analysis Methods of Indigo. Vuorema, Anne; Turun yliopisto, Turku 2008

Värit ja menneisyys - Spektrimittaus kulttuurihistoriallisen materiaalin tutkimuksessa [080707]
Karinen, Pirjo; Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytiede, Pro gradu -tutkielma 2003

Kemian, kuvataiteen ja tekstiilikäsityön integroiva kasvivärjäysprojekti [080707]
Sundvall, Marianne; Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Käsityönopettajan koulutus, Kasvatustieteen proseminaari 2003

Timo Suvanto: Värin ominaisuuksia hahmottava kokeellisuus

Tietoa värjäreistä

Muut

 

Coloriasto © Päivi Hintsanen