C. A. F. Hochheimer: Allmän Hushålls- och Konstbok.

[« Pääsivulle]

 

Allmän Hushålls- och Konstbok Eller Samling af utwalda föreskrifter Til Hushållares, Handtwerkares, Konstnärers och Konstälskares tjenst af C. A. F. Hochheimer.

Ledamot af Kongl. Storbritanniska Tyska Sällskapet, Ehurmainziska Wettenskaps-Akademien, Jenaiska Latinska och Leiziska Hushålls-Sällskapet.

Öfwersatt i sammandrag från Tredje Tyska Upplagan af S. N. Wahrman.

Andra Delen.

Örebro, Tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1807.