Cajsa Warg: Hielpreda I Hushållningen För unga Fruentimmer; Färgbok.

Cajsa Wargin keittokirjan yhteydessä julkaisu värikirja on Coloriastossa neljänä tiedostona: kirja 1, kirja 2, kirja orseljista ja lyhyt luettelo siitä, mitä väriaineita kirjassa on käsitelty. Tällä sivulla on erikseen kirjan sisällysluettelo ja ohjeisiin on suorat linkit.
[« Pääsivulle]

 

Hielpreda I Hushållningen För unga Fruentimmer; Författad af C. Warg,

Samt
Tilökt med en Färgbok och et Bihang.


Nionde Uplagan;
Å nyo öfwersedd, förbättrad och tillökt.

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.

Stockholm,
Trykt i Kongl. Tryckeriet, 1790.

Tukholma, 1790.

Tilläggning. Färgning på Ylle med Orseille.

 

 

Första boken.

 

Andra boken.